Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy są: Edyta Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KOSTES Edyta Wieczorek, pod
adresem: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, NIP: 6342234112, REGON: 273711034, i Zuzanna Badura-Piętak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FHU Zuzanna Badura Piętak
pod adresem: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, NIP: 6342725560, REGON: 369383950, prowadzące wspólnie działalność w formie spółki cywilnej: KOSTES s.c. Edyta Wieczorek, Zuzanna Badura-Piętak, pod adresem: ul. Wincentego Janasa 13, 41-500 Chorzów, NIP: 6272755081, REGON: 369403545, dalej jako „Administrator”. Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez
formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie
uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer zamówienia) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które
świadomie zostało do niego skierowane. Jeżeli dodatkowo wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prawo do cofnię cia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.


Kontakt
Strony internetowe Białystok Created by Rutcom